9.11
Verklarende woordenlijst

Assessment tool

beoordelingsinstrument voor (de werving van) medewerkers

Category management

vorm van management waarbij één centraal team de verantwoordelijkheid krijgt voor het selecteren en inkopen van alle componenten die de doelgroep als substituten van elkaar beschouwt

Code of conduct

gedragscode

Connected bike

een slimme fiets waarin dezelfde internettechnologie is ingebouwd als in een smartphone; via verschillende apps kan de functionaliteit van de fiets worden vergroot en de klantervaring worden verrijkt

Consumer centric

de consument centraal stellen

Cross-selling

een verkoopmethode waarbij aan klanten producten of diensten worden aangeboden die samenhangen met het product dat wordt gekocht; denk bijvoorbeeld aan de koop van een fiets met daarbij passende accessoires

Customer relationship management (CRM)

een werkwijze (en softwaresysteem) waarmee klantgegevens worden geanalyseerd om de zakelijke relatie met klanten te verbeteren met als doel hen aan het bedrijf of de organisatie te binden en zo uiteindelijk de inkomsten te verhogen.

End-of-life oplossingen

oplossingen om op een zo duurzaam mogelijke manier om te gaan met producten die aan het eind van hun levenscyclus zitten

Enterprise resource planning (ERP)

een softwaresysteem dat belangrijke informatie van verschillende afdelingen samenbrengt, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de kosten kunnen worden verlaagd. Het systeem kan ook helpen om optimaal te voldoen aan de klantwensen

Experience centre

een fysiek en interactief winkelconcept als onderdeel van omnichannel; de fietsbeleving staat centraal, bezoekers krijgen inzicht in trends en nieuwste technische ontwikkelingen en kunnen de nieuwste fietsen testen

Full-time equivalent (fte)

een rekeneenheid waarmee de omvang van personeelsbezetting in kaart kan worden gebracht; één fte staat voor het aantal arbeidsuren dat één medewerker op voltijdsbasis kan werken

Full time employees

aantal medewerkers op voltijdsbasis

Innovatiefunnel

een procesbeschrijving van idee naar succesvolle launch van een product

Omnichannel

concept waarin de consument centraal staat en via diverse verkoopkanalen die op elkaar zijn afgestemd een totaalervaring wordt geboden

Onboarding programma

inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers

Point of purchase

punt van aankoop, daar waar het product wordt verkocht of gekocht, of het nu in een webshop, een fysieke winkel of op een andere plek is

Recall-draaiboeken

draaiboeken voor het terugroepen van een bepaalde serie producten of modellen waar iets aan mankeert

Retail

verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen; ook vaak detailhandel genoemd

Smart technology

toepassing van slimme technologie in apparaten via internetconnectie die de functionaliteit van apparaten vergroot en de klantervaring verrijkt

Supply chain footprint

de inrichting van het logistieke platform en de keten van toeleveranciers vanuit het oogpunt van economische, sociale- en milieu impact

Supply chain roadmap

stappenplan voor optimalisatie van de logistiek en keten van toeleveranciers

Total cost of ownership

een filosofie gebaseerd op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en gebruik gedurende de levenscyclus van ingekochte goederen en diensten

Tracker methodologie

een gestructureerde methode om gericht de progressie te meten van bijvoorbeeld kostenbesparingen

Urban

populaire straatcultuur die een sterke impuls geeft aan de fiets als modieus lifestyle product

Urban mobility

mobiliteit in de stedelijke gebieden