7
Bericht van de Raad van Commissarissen

Gedurende 2018 heeft de Raad van Commissarissen toezicht gehouden op de stappen die de Raad van Bestuur heeft gemaakt met de veranderingen in de organisatie en aansturing van Accell Group en de implementatie van de aangescherpte strategie.