8.9
Enkelvoudige winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  Toelichtingen 2018 2017
 
Netto-omzet 41 1.449 4.034
       
Personeelskosten 42 -3.816 -9.560
Overige kosten 43 -7.159 -15.613
Totaal bedrijfskosten   -10.975 -25.173
       
Bedrijfsresultaat   -9.526 -21.139
       
Financiële baten 44 9.881 10.327
Financiële lasten 44 -2.845 -5.496
Nettofinancieringslasten   7.036 4.831
       
Resultaat voor belastingen   -2.490 -16.308
       
Winstbelastingen   310 4.771
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen 33 22.451 22.038
       
Nettowinst   20.271 10.501


 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.