8.5
Geconsolideerd overzicht van veranderingen in het eigen vermogen

(in duizenden euro)

  Aandelen- kapitaal Agio Reserve kasstroom- afdekkingen Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
 
Stand op 1 januari 2017 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 274.025 319.380
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 10.501 10.501
Niet-gerealiseerde resultaten - - -10.289 -13.651 - 197 -23.743
Totaal - - -10.289 -13.651 - 10.698 -13.242
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -18.616 -18.616
Stockdividenden 5 -5 - - - 11.876 11.876
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -510 - - - 439 -71
Overige mutaties - - - - -4.276 4.270 -6
Totaal 5 -515 - - -4.276 -2.031 -6.818
               
Stand op 31 december 2017 263 43.219 -7.074 -22.483 2.704 282.692 299.321

  Aandelen- kapitaal Agio Reserve kasstroom- afdekkingen Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Totaal eigen vermogen
 
Stand op 1 januari 2018 263 43.219 -7.074 -22.483 2.704 282.692 299.321
Initiële toepassing IFRS 9 - - 2.615 - - -805 1.810
Herziene stand op 1 januari 2018 263 43.219 -4.460 -22.483 2.704 281.887 301.131
               
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Nettowinst - - - - - 20.271 20.271
Niet-gerealiseerde resultaten - - 7.103 -1.921 - 3.752 8.934
Totaal - - 7.103 -1.921 - 24.023 29.205
 
Transacties met eigenaars van de Vennootschap
Dividenden toegekend - - - - - -13.141 -13.141
Stockdividenden 3 -3 - - - 5.770 5.770
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -748 - - - 182 -566
Overige mutaties - - - 2.220 569 -2.797 -8
Totaal 3 -751 - 2.220 569 -9.986 -7.945
               
Stand op 31 december 2018 266 42.468 2.643 -22.184 3.273 295.925 322.391