6
Corporate governance

We hechten groot belang aan een goede corporate governance. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van Accell Group en voor de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’). We gaan in op de corporate governancestructuur, de klokkenluidersregeling en de bescherming van de vennootschap. Ook zetten we gemotiveerd uiteen van welke in de Code opgenomen best practice bepalingen Accell Group afwijkt.