7.1
Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Van links naar rechts: ir. Peter Ernsting, drs. Ab Pasman, drs. Daniëlle Jansen Heijtmajer en drs. Gert van de Weerdhof.

drs. A.J. (Ab) Pasman (1950)

Voorzitter

De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De heer Pasman is in 2018 herbenoemd voor een derde termijn van 2 jaar. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2020.

drs. G. (Gert) van de Weerdhof (1966)

Vicevoorzitter

De heer van de Weerdhof (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Hij is sinds 2017 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ctac N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Sligro N.V. Ook is hij sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave N.V. De heer Van de Weerdhof was gedurende periode 2013-2016 CEO van RFS Holland Holding / Wehkamp B.V. en heeft tussen 1992 en 2013 diverse management-, marketing & salesfuncties bekleed bij Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V. De heer van de Weerdhof is voor vier jaar benoemd. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.

ir. P.B. (Peter) Ernsting (1958)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is op 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot oktober 2017 Executive Vice President, Group Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De heer Ernsting is herbenoemd in 2015. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2019. De Raad van Commissarissen van Accell Group is voornemens om de heer Ernsting op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2019 voor te dragen voor herbenoeming voor een termijn van twee jaar. Dit wordt in paragraaf 5.2 'Algemeen' verder toegelicht.

drs. D. (Daniëlle) Jansen Heijtmajer (1960)

Mevrouw Jansen Heijtmajer (Nederlandse nationaliteit) is op 25 april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Zij is sinds 2014 werkzaam bij Friesland Campina en op dit moment actief in de functie van Global Process Director Finance, Shared Services, ERM & Internal Control. Daarvoor werkte zij gedurende 23 jaar in diverse Finance functies bij Shell, waaronder als Vice President Group Pensions, in onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast haar commissariaat bij Accell Group is zij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland en Lid van de Raad van Toezicht van de Regionale Publieke Omroep. Mevrouw Jansen Heijtmajer kwalificeert zich als deskundige op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Mevrouw Jansen Heijtmajer is voor vier jaar benoemd. Haar benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het voorjaar 2022.