5.2
Financiële slagkracht en kapitaalefficiëntie

Het werkkapitaal kwam uit op € 289 miljoen, een daling van 8,2% (- € 26 miljoen) ten opzichte van ultimo 2017. Als percentage van de netto-omzet daalde het werkkapitaal naar 26,4% ten opzichte van 29,5% per ultimo 2017.

De voorraadpositie steeg met € 6 miljoen en kwam uit op € 340 miljoen. Binnen de voorraden was een stijging zichtbaar in de gemiddelde prijs per eenheid vanwege de groei in e-bikes en e-bikeonderdelen. Daartegenover stond een afname van het aantal voorraadeenheden, met name in Noord-Amerika. Als percentage van de netto-omzet daalden de voorraden naar 31,1% (ultimo 2017: 31,2%).

De debiteurenpositie steeg licht naar € 128,3 miljoen ten opzichte van € 127,1 miljoen per ultimo 2017. Debiteuren gingen ondanks een hogere omzet slechts licht omhoog in absolute termen door een strikter management van achterstallige rekeningen. Als percentage van netto-omzet daalden debiteuren naar 11,7% (2017: 11,9%). 

De crediteurenpositie steeg met € 33,4 miljoen (22,9%) naar € 179,1 miljoen, wat overeenkomt met 16,4% van de netto-omzet (ultimo 2017: 13,6%). Deze grote verbetering is voor een belangrijk deel het gevolg van langere betalingstermijnen die we hebben verkregen door meer centrale aansturing van onze inkoop.

Het werkkapitaal van ons kernbedrijf (exclusief Noord-Amerika) kwam uit op € 272,3 miljoen, een daling van 4,2% (- € 11,8 miljoen). Als percentage van de netto-omzet is dit een daling naar 26,3% (ultimo 2017: 29,4%). Ook hier dreef de crediteurenverbetering in belangrijke mate de afname van het werkkapitaal in absolute termen.

De nettoschuld (rentedragende leningen, bankkredieten en liquide middelen) daalde naar € 151,8 miljoen (ultimo 2017: € 161,0 miljoen) met name door het lagere werkkapitaalbeslag. De EBITDA daalde met 7,7% naar € 45,3 miljoen.

Het eigen vermogen steeg met 7,7% (+ € 23,1 miljoen) naar € 322,4 miljoen, met name door de toevoeging van nettowinst (+ € 20,3 miljoen), de betaling van dividend (- € 7,4 miljoen) en veranderingen in de waardering van financiële instrumenten (+ € 9,7 miljoen) en valuta-effecten. De solvabiliteit kwam uit op 42,3% (ultimo 2017: 42,4%).