5.1
Groepsprestaties

2018 was een enerverend jaar voor Accell Group. Er is veel gebeurd en er is hard gewerkt aan de implementatie van onze aangescherpte strategie, de vormgeving van het nieuwe team en de transitie van onze organisatie. Tegen het einde van het jaar is besloten dat we ons richten op het kernbedrijf in Europa en dat we voor onze activiteiten in Noord-Amerika de strategische opties zullen onderzoeken.ALGEMEEN

De netto-omzet is in 2018 met € 26 miljoen gestegen (+2,4%) met name door een positieve ontwikkeling in de elektrische fietsverkopen in de Duitstalige, Zuid-Europese en Scandinavische landen. Ook de fietsonderdelen en -accessoires en de acquisitie van Velosophy hebben aan de groei bijgedragen. Een daling van de fietsverkopen was zichtbaar in de Benelux en Noord-Amerika. Dit werd in Noord-Amerika met name veroorzaakt door een daling in de verkopen van Diamondback en Raleigh, mede door het verlies van een grote klant in het multisportkanaal een jaar eerder. In de Benelux was de daling met name een gevolg van het bewust afscheid nemen van een grote internetklant.

Het aandeel elektrische fietsen als aandeel van de totale fietsomzet steeg in 2018 van 63% naar 71%. Het volume traditionele fietsen stond onder druk. Het volume van fietsen daalde in Europa met 1,9% en in Noord-Amerika met 55% hetgeen resulteerde in een totale daling van aantal verkochte fietsen van 15%. De daling van het volume betrof traditionele fietsen.

De toegevoegde waarde is met circa 140 basispunten gestegen naar 29,7% in 2018 (2017: 28,3%). Enkele belangrijke onderliggende oorzaken achter deze toename zijn besparingen en de gunstige bijdrage van e-bikes in de productmix. Verder verbeterde de toegevoegde waarde met name in Noord-Amerika vanwege eenmalige kosten in 2017. Tevens droeg een boekhoudkundige correctie bij aan de margeverbetering doordat opbrengsten van aan klanten gefactureerde afleverkosten nu in de omzet verantwoord zijn terwijl dat daarvoor in de distributiekosten zat besloten.

Het bedrijfsresultaat is in 2018 gedaald van € 38 miljoen naar € 33 miljoen, met name als gevolg van een toename in de overhead- en advieskosten (met € 28 miljoen naar € 292 miljoen) en als gevolg van de invoering van de aangescherpte strategie. Het gaat hier dan voornamelijk om uitgaven voor het opzetten van een centrale afdeling e-commerce, marketing en innovatie en daarmee gerelateerde uitgaven die betrekking hebben op de invoering van nieuwe IT-systemen (zoals ERP en CRM ). Verder is er ook als onderdeel van de strategie geïnvesteerd in de centralisatie van activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en -accessoires. Daarnaast stegen de kosten als gevolg van acquisitie van Velosophy en hadden we hogere kosten in onze fabrieken in Europa door de groei en de toenemende complexiteit van de productie van e-bikes.

De belastingdruk is in 2018 afgenomen van 65% naar 44%. Dit nog relatief hoge percentage wordt met name veroorzaakt door niet verrekenbare verliezen van onze Noord-Amerikaanse onderdelen.

De nettowinst is met € 9,2 miljoen toegenomen als gevolg van de netto herwaarderingswinst op de acquisities van Velosophy en Beeline in 2018.

Het werkkapitaal is met circa 300 basispunten gedaald naar 26,4% per ultimo 2018 (ultimo 2017: 29,5%). Dit is met name het gevolg van een toename van de post crediteuren.

Het rendement op het geïnvesteerde vermogen is gedaald van 7,8% in 2017 naar 6,4% in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager bedrijfsresultaat in combinatie met een stijging van het geïnvesteerde vermogen, onder andere als gevolg van de acquisitie van Velosophy.

Voor vergelijkingsdoeleinden geven we in het onderstaande overzicht naast de geconsolideerde verkorte resultatenrekening ook de verkorte resultatenrekening van ons kernbedrijf (exclusief Noord-Amerika).

 

PRESTATIES PER SEGMENT


FIETSEN

De netto-omzet in dit segment steeg met 1,7% naar € 845 miljoen. Het omzetaandeel van e-bikes in de totale fietsenomzet is in 2018 gestegen tot 71%. Het segmentresultaat daalde vanwege extra investeringen die we hebben gedaan in het kader van de invoering van onze aangescherpte strategie.

In het kernbedrijf (exclusief Noord-Amerika) groeide de fietsomzet met 6,5%. Het volume daalde met 1,9%, met name in Nederland (afscheid van een grote internetklant) en het Verenigd Koninkrijk (minder focus op traditionele fietsen met lage marges).

Opnieuw waren de e-MTB’s van de merken Haibike, Ghost en Lapierre verantwoordelijk voor het merendeel van de groei. De vraag naar e-sportfietsen blijft sterk groeien in Europa terwijl in de meeste landen de vraag naar reguliere fietsen onder druk staat, zowel in volume als waarde. In Noord-Amerika daalden zowel de fietsomzet (-36%) als het verkoopvolume (-55%) aanzienlijk.

Het segmentresultaat daalde vanwege de extra investeringen voornamelijk in verband met de implementatie van de aangescherpte strategie.

FIETSONDERDELEN EN -ACCESSOIRES

De netto-omzet van het segment fietsonderdelen en -accessoires steeg in 2018 met € 12 miljoen naar € 249 miljoen (+4,9%). Met name in de tweede helft van het jaar was er sterke groei (+10,3%), dit mede als gevolg van een meer geïntegreerde en centrale aansturing en groei van het merk XLC.

Het segmentresultaat daalde als gevolg van de extra investeringen in een centrale aansturing en investeringen in e-commerce en de IT-infrastructuur.
 

PRESTATIES PER REGIO


In Duitsland blijft onze omzet verder groeien, met name door een aanhoudend sterke vraag naar e-bikes. Onze merken Haibike, Ghost en Winora hebben met de juiste innovaties in e-bikes goed op de vraag van consumenten ingespeeld. Daarnaast nam in Duitsland ook de omzet van fietsonderdelen en -accessoires toe. In Nederland daalde de fietsomzet met name doordat we in 2018 bewust afscheid hebben genomen van een grote internetklant.

In Zuid-Europa groeide onze fietsomzet met name door een sterke vraag naar de e-sportfietsen van Lapierre in de tweede helft van het jaar. In het Verenigd Koninkrijk leidde de sterkere focus op premium fietsen en e-bikes tot een stabiele omzet. In Scandinavië lieten onze merken een sterke groei zien, met name in e-bikes en fietsonderdelen en -accessoires. De markt in Zweden werd in 2018 positief beïnvloed door overheidssubsidies bij de aankoop van fietsen.

De fietsomzet in Noord-Amerika daalde in 2018 substantieel als het gevolg van het verlies van een grote klant in het multisportkanaal en algehele omzetdruk met name op de merken Diamondback en Raleigh, mede door de uitverkoop van oude voorraden. Aan het eind van 2018 is besloten om Noord-Amerika apart te zetten en de strategische opties te onderzoeken om het verlies in Noord-Amerika te elimineren.