4.6
Top 4 waardecreatie drijvers voor aandeelhouders

De belangrijkste drijvers van waardecreatie voor aandeelhouders in ons businessmodel zijn:

 

1.

Gemiddelde jaarlijkse nagestreefde autonome omzetgroei van circa 7% met name op basis van nieuwe innovaties op het gebied van e-bikes, ‘smart technology’ en ‘urban mobility solutions’.

2.

Toegevoegde waarde verbetering naar minimaal 31% in 2022 gedreven door reductie van complexiteit, standaardisatie van platformen en supply chain footprint rationalisatie. Deze drie initiatieven moeten meer dan € 60 miljoen aan kostenbesparingen opleveren in 5 jaar (2018-2022).

3.

Door strikte kostenbeheersing op centraal en lokaal niveau in combinatie met omzetgroei verwachten we dat onze vaste kosten als percentage van de omzet zullen dalen in de komende jaren.

4.

Werkkapitaalverbetering (als percentage van omzet) door voorraadverbetering gedreven door complexiteitvermindering en betere voorspelbaarheid, focus op onze klantbetalingen en de juiste betaaltermijnen naar onze leveranciers.