9.3
Statutaire bepalingen inzake winstbestemming

Artikel 25 (gedeeltelijk)


Lid 4

De Raad van Bestuur heeft, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de bevoegdheid te bepalen, welk deel van de winst, na uitkering van dividend aan de houders van zowel preferente aandelen B als preferente aandelen F, zal worden gereserveerd.

Lid 5

Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten behoeve van de houders van gewone aandelen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend aan de houders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk plaatsvindt niet in geld maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.