5.6
Merken en producten

‘WINNING PORTFOLIO OF GLOBAL BRANDS’

Als onderdeel van de strategische pijler ‘winning at the point of purchase’ is in 2018 een diepgaand kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek uitgevoerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Noord-Amerika. Het onderzoek heeft waardevolle consumenteninzichten opgeleverd over het gebruik van fietsen in het algemeen en over de bekendheid en perceptie van onze eigen merken en die van onze concurrenten.

Op basis van dit onderzoek hebben we nieuwe doelgroepsegmenten geïdentificeerd. We hebben Babboe, Batavus, Haibike, Ghost, Sparta, Lapierre, Koga, Raleigh, Diamondback en Winora aangewezen als onze tien strategische fietsmerken. Voor elk van deze merken hebben we een aangescherpte en vernieuwde merkpositionering bepaald die op een eenduidige wijze sturing geeft aan onze innovatie, marketing en distributie. Voor elke van onze regio’s is vervolgens een nieuwe strategische merkenportfolio vastgesteld, waarmee we een stevige basis hebben gelegd voor het creëren van een ‘winning portfolio of global brands’.

MARKETINGGELEIDE ORGANISATIE

In 2018 hebben we de organisatie van onze bedrijfsvoering fundamenteel veranderd. We hanteren nu een sterke ‘outside-in’ benadering en richten ons zo veel nadrukkelijker op de consument. We gaan van een productgedreven organisatie naar een organisatie waar de consument in het hart staat van alles wat we doen.

Op groepsniveau is een overkoepelend marketingteam gecreëerd dat vanuit een moderne matrixorganisatie de lokale marketingteams aanstuurt op basis van de nieuwe commerciële uitgangspunten. Consumenten- en dealerinzichten, data- en trendanalyse gecombineerd met de nieuwe merkpositioneringen en de innovatiefunnel vormen daarbij de basis voor alle nieuwe commerciële en marketingactiviteiten. De plannen voor 2019 zijn ontwikkeld en in uitvoering. De impact hiervan zullen we in de loop van 2019 gaan zien.

CENTRALISATIE VAN INNOVATIE EN TECHNOLOGIE

De innovatieteams die onderdeel waren van onze lokale ondernemingen zijn in 2018 samengevoegd in vier overkoepelende innovatiecentra met elk een specifiek aandachtsgebied: 'lifestyle', 'sports', 'urban mobility' en 'advanced development'.

Hiermee is de aanwezige expertise die verspreid was binnen de groep samengebracht en is alle kennis beschikbaar gekomen voor alle merken. De inrichting van de organisatie is aangescherpt en innovatieprocessen zijn geprofessionaliseerd waarbij een krachtige samenwerking met marketing, supply chain en de regio’s is gecreëerd.

Als onderdeel van deze transitie is een nieuw en vooruitstrevend innovatiebeleid ontwikkeld met als speerpunten een nieuwe design filosofie, de toepassing van 'smart technology' en de introductie van baanbrekende innovaties. Het nieuwe Innovatie- & Technologieteam rapporteert nu aan de Chief Commercial Officer waarmee het belang van innovatie voor de onderneming wordt benadrukt en tevens de snelheid in de besluitvorming wordt geborgd.

MINDER INNOVATIES, MEER IMPACT

Onze collecties zijn in de voorbije jaren enorm uitgebreid waardoor een gedegen analyse noodzakelijk was. Door met een nieuwe en scherpere blik vanuit diverse kritische aspecten (zoals omzet, marge, rotatie op de winkelvloer, productie-efficiency, inkoop en beschikbaarheid) naar onze collecties te kijken hebben we in 2018 geconcludeerd dat hier een groot potentieel voor vereenvoudiging zit.

Op basis daarvan hebben we nieuwe plannen gemaakt en processen vastgesteld waarbij de nadruk ligt op het drastisch reduceren van het aantal modellen met een duidelijke opbouw van de collectie per merk, het beschikbaar hebben van de juiste modellen voor de dealers en consumenten in elk verkoopkanaal en op in totaal minder innovaties, maar wel meer consumentgedreven innovaties. We verwachten dat dit een sterke impuls zal gaan leveren aan onze verkopen en ook voordelen zal opleveren op het gebied van inkoop, werkkapitaal en supply chain. Deze aanpak biedt bovendien de mogelijkheid om ook op het gebied van duurzaamheid meer impact te maken door dit aandachtsgebied te integreren in onze processen; van ontwerp tot eindproduct en service.

BIJDRAGE AAN MAATSCHAPPIJ

Ook in 2018 hebben we op diverse vlakken meegedacht over nieuwe, schone en veilige mobiliteitsoplossingen en is wederom meer dan € 1 miljoen geïnvesteerd in promotie en ondersteuning van maatschappelijke doelen, waarbij we willen opmerken dat in dit bedrag ook 30% van onze professionele sportsponsoring wordt meegenomen. Het creëren van sporthelden zet immers aan tot het zelf gaan sporten.

We voeren een actieve dialoog en zijn aangesloten bij diverse nationale en internationale organisaties, brancheverenigingen en initiatieven die specifiek gericht zijn op het promoten van gezondheid, veiligheid en duurzame mobiliteit. Dit zijn onder andere de World Federation of Sporting Goods Industry (WFSGI), de European Cyclist Federation (ECF) en de Europese brancheorganisatie Conebi bestaande uit onder andere de RAI Vereniging in Nederland, de Univelo in Frankrijk en de ZIV in Duitsland. Een concreet voorbeeld van onze bijdrage aan de maatschappij is onze steun aan het World Bicycle Relief, een non-profitorganisatie die de fiets in ontwikkelingslanden inzet als (gratis) vervoersmiddel om zo meer mensen toegang te geven tot onderwijs, gezondheidszorg en werk.