4.4
Update strategie 2018-2022

Op 9 maart 2018 hebben we onze aangescherpte strategie 'Lead global. Win local' met zes nieuwe strategische pijlers aangekondigd. De uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende transitie van Accell Group lopen volgens plan. Binnen alle zes pijlers hebben we in 2018 verschillende initiatieven gelanceerd, die deels al zijn afgerond en deels in uitvoering zijn.


 • Vanaf juli 2018 werken we volgens een nieuwe organisatiestructuur met een gecentraliseerde commerciële, supply chain en IT-functie. Ook hebben we voor het segment fietsen nieuwe regio’s gevormd die zich richten op een perfecte uitvoering van commerciële plannen.
 • Vanaf 1 januari 2018 is de Chief Supply Chain Officer verantwoordelijk voor een wereldwijde toeleveringsketen, inclusief fabrieken en planning. Op 1 maart 2018 hebben we een Chief Commercial Officer aangesteld die verantwoordelijk is voor innovatie, marketing, e-commerce en retail. Een nieuwe Chief Financial Officer is gestart op 1 november 2018.
 • We hebben het senior managementteam in de periode mei-september versterkt en een nieuwe en sterke mix gecreëerd van eigen mensen met de juiste ervaring en nieuwe commerciële en e-commerce talenten van buiten.
 • In de tweede helft van 2018 zijn we gestart met de voorbereiding van de implementatie van een nieuw 'Enterprise Resource Planning systeem' (Infor) en met de invoering van een nieuw 'Customer Relationship Management' systeem (Salesforce).
 • In december 2018 hebben we besloten ons te richten op onze Europese activiteiten en de verliesgevende Noord-Amerikaanse activiteiten voort te zetten als een separate niet-kernactiviteit waarvoor we alle opties bekijken.

 • Babboe, Batavus, Diamondback, Ghost, Haibike, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta en Winora zijn geselecteerd als onze 10 strategische fietsmerken. Voor elke regio apart hebben we een passende strategische merkenportefeuille vastgesteld met aangescherpte merkpositioneringen (op basis van onderzoek onder 7.500 consumenten in diverse regio’s) die duidelijk richting geven aan innovatie, communicatie en distributie.
 • We gaan in elke regio samenwerken met dealers op basis van selectieve distributiecontracten. Medio 2019 willen we in elke regio op deze wijze werken, om ‘win-wins’ te creëren, kanaal- en prijsconflicten te voorkomen en wederzijdse doelen nog beter te kunnen bereiken (tevreden en loyale consumenten).
 • Elke regio zal zich concentreren op een perfecte uitvoering van plannen zonder dagelijks afgeleid te worden door een eigen lokale innovatiefunnel, een eigen fabriek en een eigen exportstrategie.

 • Met een duidelijke focus op de consument en de e-bike hebben we een drie-sporen omnichannel distributiemodel voorbereid die in 2019 wordt geïmplementeerd:
  • Bouw van webshop- en e-commerceplatformen om consumenten aan te trekken en betere leads te genereren voor onze dealers. In de eerste helft van het jaar zullen we een nieuw centraal gestuurd e-commerceplatform voor webshops lanceren dat elk van onze individuele merkwebsites in Europa zal vervangen. Daaropvolgend zullen we ook een multi-merk e-commerceplatform introduceren.
  • Opzet van experience centres in 2019 samen met (grote) dealers waar consumenten met name e-bikes kunnen testen.
  • Uitrol van een mobiele fietsservice die een betere klantenreis en klantervaring mogelijk maakt en tegelijkertijd dealers de mogelijkheid biedt om geld te verdienen aan online verkopen via order- en serviceafhandeling, onderhoud- en reparatie-opties. Hiervoor wordt het Noord-Amerikaanse Beeline (overgenomen in maart 2018) geïntroduceerd bij dealers als 'software as a service' (SaaS). In de tweede helft van 2019 wordt de mobiele bike service ook in Europa geïntroduceerd.

 • Door aanscherping van het innovatieproces en de kwaliteitseisen zijn de meeste grote innovaties vertraagd en doorgeschoven van de tweede helft van 2018 naar de eerste helft van 2019. 
 • In 2019 zullen de Haibike Flyon, Lapierre eZesty en e-Xelius worden geïntroduceerd. Dit zijn alle drie innovatieve producten met potentieel hoge omzetten en hoge marges. Hetzelfde geldt voor de Koga Pace die in november 2018 is geïntroduceerd. We hebben het Winora-platform gebruikt als basis voor veel andere merken om nieuwe modellen te introduceren.
 • Voor de connected bike hebben we technologiepartners geïdentificeerd met wie we samen ervaring willen opdoen op het gebied van 'Internet of Things' en slimme technologische innovaties willen ontwikkelen. Met deze innovaties willen we de fietservaring verrijken en meer consumenten verleiden om te gaan fietsen zowel om redenen van veiligheid en gezondheid als duurzame mobiliteit.
 • Op het gebied van stedelijke mobiliteitsoplossingen werken we met Velosophy hard aan e-cargo innovaties. Velosophy (o.a. bekend van Babboe en overgenomen in juli 2018) laat sterke omzetten zien in de ‘business-to-consumer’ markt en zal in 2019 ook de ‘business-to-business’ markt betreden.
 • Ook innoveren en experimenteren we op gebieden als hergebruik, minimalisering van materiaalgebruik en end-of-life-oplossingen. Bij verpakkingen wordt plastic zo veel mogelijk vermeden.

 • De activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en -accessoires zijn vanaf mei 2018 onder één leiding gecentraliseerd om de juiste voorwaarden en synergiën te creëren die verdere winstgevende groei in dit segment mogelijk maken.
 • De fietsonderdelen en -accessoires activiteiten zijn vanaf het tweede kwartaal van 2018 goed geïntegreerd met de fietsactiviteiten op regionaal en lokaal niveau. Dit stelt ons makkelijker in staat om de dealer en de consument de beste combinaties van fietsen en fietsonderdelen en -accessoires aan te bieden.
 • Sterke groei- en winstdrijvers zijn het snelgroeiende XLC-huismerk met hogere marges, een verbeterd logistiek competitief voordeel, slimmere kruisbestuiving met de lancering van de nieuwe webwinkels van de fietsmerken, het multi-merk e-commerceplatform en tenslotte het toevoegen van meer merken en producten aan ons fietsonderdelen en -accessoires assortiment.

 • Met ‘fit to compete’ richten we ons op de realisatie van meer dan € 60 miljoen (2022 versus 2017) besparingen in de toeleveringsketen. Drie concrete initiatieven drijven deze besparingen die zich voornamelijk zullen vertalen in een verbeterde beschikbaarheid van onze producten en in extra brutomarge:
  • Vermindering van complexiteit. Vanaf het tweede kwartaal van 2018 zijn we gestart de complexiteit in fietsonderdelen, modellen en voorraadeenheden terug te brengen met circa 40% per ultimo 2019. Per eind 2018 is circa 30% geïnventariseerd en is gestart met de uitfasering ervan.
  • Standaardisatie van productplatformen (o.a. frames) in het lifestyle en e-bike sportsegment.
  • Rationalisering van de footprint van de supply chain en van de business complexiteit in het algemeen.
 • De te realiseren besparingen voor de periode 2019-2022 zijn geïdentificeerd en alle projecten zijn gestart. In 2018 hebben we circa € 12 miljoen aan besparingen gerealiseerd waarvan de helft direct heeft bijgedragen aan het resultaat. In 2019 verwachten we € 10-12 miljoen aan besparingen te realiseren met een vergelijkbare directe bijdrage aan het resultaat. Hieronder vallen ook geïdentificeerde besparingen op niet direct productgerelateerde uitgaven zoals reiskosten, inhuur van derden en informatietechnologiesystemen.
 • We willen in de supply chain op een maatschappelijk verantwoorde manier werken. Met frequente audits van toeleveranciers op sociale en milieuaspecten, op basis van het risicoprofiel en belang voor Accell Group en met aandacht voor efficiënter energieverbruik en een transitie naar meer duurzame vormen van energie.

Waardecreatiemodel

Het waardecreatiemodel hieronder laat kort en krachtig zien hoe we in ons businessmodel toegevoegde waarde creëren en voor welke stakeholders (inclusief de samenleving als geheel).