4.3
Doelstellingen

In 2018 hebben we de volgende algemene jaarlijkse doelstellingen geformuleerd voor Accell Group:

 


 

 

Als we dat concreet financieel vertalen naar wat we in 2022 willen bereiken dan ziet dat er als volgt uit:

  

 

De gemiddelde jaarlijkse nagestreefde autonome omzetgroei bedraagt circa 7%.